شرح پروژه برندسازی کلاسینو

برنامه ریزی و اجرای کمپین با تبلیغات گسترده در اینستاگرام و تلگرام، تبلیغات درون برنامه ای، تبلیغات گسترده در سایت ها، ضبط تیزر تبلیغاتی، طراحی لندینگ پیج سایت، همگی به منظور برندسازی مجموعه کلاسینو.