پرسونال برندینگ چیست؟ برندسازی شخصی چگونه انجام می‌شود؟ با پیشرفت تکنولوژی و استفاده بیشتر از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی٬ افراد زیادی از فضای مجازی برای تبلیغ کسب‌وکار و فروش استفاده می‌کنند. باوجود رقابت فراوان در کسب‌وکار افراد نیاز به تبلیغ بیشتر هستند. امروزه علاوه بر معرفی کسب‌وکار٬ افراد و