خلاقیت در کمپین‌­های آفلاین مارکتینگ چگونه به وایرال شدن کمپین کمک می­کند؟ نشان داده شده است که مخاطبین آفلاین مارکتینگ از بسیاری از دیدگاه‌­ها در امان مانده‌­اند به‌­طور مثال  هنگام تبلیغات با تلویزیون افراد تمایلی به دیدن آن ندارند و هنگام نمایش آن صدایش را کم می­کنند و یا حتی