Slide مجموعه بالون هلدینگ cloud right-cloud
image
image

درباره بالون

همه‌ی آن چیزی که برای دیده شدن نیاز دارید!

از اولین مراحلِ تحقیقات بازار و هدف‌گذاری تا القای حس مناسب به جامعه‌ی هدف در کنار شما هستیم. ویژگی اصلی بالون، همکاری و هم‌افزایی میانِ تیم‌های مجموعه زیرِ نظر متخصصین برندسازی است.

image
image

درباره بالون

همه‌ی آن چیزی که برای دیده شدن نیاز دارید!

از اولین مراحلِ تحقیقات بازار و هدف‌گذاری تا القای حس مناسب به جامعه‌ی هدف در کنار شما هستیم. ویژگی اصلی بالون، همکاری و هم‌افزایی میانِ تیم‌های مجموعه زیرِ نظر متخصصین برندسازی است.

image
image

درباره بالون

همه‌ی آن چیزی که برای دیده شدن نیاز دارید!

از اولین مراحلِ تحقیقات بازار و هدف‌گذاری تا القای حس مناسب به جامعه‌ی هدف در کنار شما هستیم. ویژگی اصلی بالون، همکاری و هم‌افزایی میانِ تیم‌های مجموعه زیرِ نظر متخصصین برندسازی است.

بالون اشتراکی؛ به جای یک نیرو یک تیم متخصص استخدام کن!

ما در بالون اشتراکی این امکان را فراهم کردیم که خدماتِ هر یک از تیم‌های هنری، فنی، مارکتینگ و برندسازی و چینشِ محتوا را به صورت جداگانه در اختیار شما قرار دهیم.

به این صورت که دیگر دغدغه‌ی استخدام نیرو را نداشته باشید و در هر لحظه با تیم در ارتباط باشید.

image
image
image
image

بالون اشتراکی؛ به جای یک نیرو یک تیم متخصص استخدام کن!

ما در بالون اشتراکی این امکان را فراهم کردیم که خدماتِ هر یک از تیم‌های هنری، فنی، مارکتینگ و برندسازی و چینشِ محتوا را به صورت جداگانه در اختیار شما قرار دهیم.

به این صورت که دیگر دغدغه‌ی استخدام نیرو را نداشته باشید و در هر لحظه با تیم در ارتباط باشید.

image
image

بالون اشتراکی؛ به جای یک نیرو یک تیم متخصص استخدام کن!

ما در بالون اشتراکی این امکان را فراهم کردیم که خدماتِ هر یک از تیم‌های هنری، فنی، مارکتینگ و برندسازی و چینشِ محتوا را به صورت جداگانه در اختیار شما قرار دهیم.

به این صورت که دیگر دغدغه‌ی استخدام نیرو را نداشته باشید و در هر لحظه با تیم در ارتباط باشید.

image
image

عصای موسی

همه‌ی آن چیزی که برای فروش آنلاین خود نیاز دارید.

عصای موسی یک سیستم‌ مدیریت ارتباط با مشتری است که شما را قادر می‌سازد تعامل معناداری با مشتریان خود برقرار نمایید و نه تنها سودآوری شما را افزایش می‌دهد، بلکه به حفظ مشتریان موجود نیز کمک می‌کند.

تیم‌های درونِ مجموعه …

هر یک از تیم‌ها شاملِ چند عضوِ متخصص و یک سرپرستِ باتجربه هستند که مدیریت تیم را بر عهده دارند.
تمامی فعالیت‌ها زیرِ نظر مستقیم تیمِ برندسازی می‌باشد.

همکاران گرانقدر ما